Skip to main content

24 d'octubre, 2016

Saber dir no

Les notícies sobre el mal comportament dels nostres nens i adolescents, és tema de preocupació per a la societat. Els primers anys de la vida són una època de formació en valors que forgen, amb els anys, un bon estil de vida.

La violència i la indisciplina dels més petits de la casa va en augment amb els seus capritxos, que els acaba convertint en veritables tirans de les seves famílies. Aturar això és urgent.

En aquest sentit, la divulgació de consells per a l'educació és necessària, perquè els pares i les mares sàpiguen gestionar aquestes situacions. No es tracta d'imposar, sinó d'ensenyar els camins cap a una bona conducta, sense cedir a mals hàbits.