Skip to main content

1 de març, 2022

Ajuda humanitària a Ucraïna

Des de l'any 2002, treballem en l'acolliment i atenció de mares i fills a Ucraïna i un Sanatori en Zhuravno. En total, s'han beneficiat més de 500 nens i s'ha atès a més de 5.000 persones, respectivament.

La guerra entre Rússia i Ucraïna, ha fet que decidim refugiar a mares i fills en diferents llocs d'Espanya. A l'inici, pensàvem portar-los des de Lviv a la frontera de Polònia, amb la possibilitat de romandre provisionalment a Cracòvia, fins a poder desplaçar-se a Barcelona en autocar, on els podríem rebre.

Rafa Moreno Catalá anirà a càrrec de l'expedició, ja que és la persona que ha dirigit el projecte des de 2002. S'intentarà portar ajuda humanitària en autocar per a deixar-la a entitats de confiança a la frontera d'Ucraïna.

Quan arribin a Barcelona, Acció Familiar Barcelona s'encarregarà d'allotjar-los o bé en famílies o en algunes cases de colònies que s'han ofert per a aquest projecte.

Comptem amb el vostre suport per a poder ajudar a moltes famílies al fet que estiguin en un lloc segur: ES29.3025.0002.4514.3300.0164