Skip to main content

12 de setembre, 2022

Pares responsables, col·legi complementa

La responsabilitat de la paternitat i la maternitat és compartida. Tenir un fill implica estimar-lo, consentir-lo, donar-li amor i ensenyar-li els diferents camins de la vida cap a la felicitat, que està molt vinculat amb el desenvolupament humà.

Com diu l'ensenyança popular: "La vida és un camí" i, com tot camí, té unes indicacions que, en aquest cas, és l'educació. Aquesta ensenyança s'adquireix per diferents canals com: la família, l'escola, l'ambient i les noves tecnologies, entre altres.

No obstant i això, a primera instància, els pares són els responsables de l'educació dels seus fills i ningú els pot suplir, en línies generals. Però, aquest deure es pot delegar o compartir.

El col·legi on s'eduquen els fills acostumen a ser elecció dels progenitors i gràcies a la seva formació a casa, complementada amb una coherent pedagogia per part del centre educatiu, formarà els camins adequats pel creixement en valors dels fills.

Un fill és molt valuós per abandonar-lo en mans d'altres.