Skip to main content

AFA Dona

El teu embaràs és un problema?

Estem amb tu les 24h del dia

AFA Dona és un programa d'ajuda, atenció i suport integral a tota dona que es trobi en greu risc d'exclusió social, assetjament laboral o en dificultat per a afrontar el seu embaràs. Elles són ateses per psicòlogues i treballadores socials que ofereixen:

Assistència psicològica

Assistència social

Assistència legal