Skip to main content

Orientació familiar

Gabinet d'orientació familiar

Què oferim a la teva família?

Som un equip de professionals format per advocats, pedagogs, psicòlegs, mediadors familiars, terapeutes i assistents socials.

Oferim un servei d'escolta i atenció dels problemes que poden donar-se en una família.

Si algun dels membres de la teva família es troba amb problemes, el Gabinet d'Orientació i Mediació Familiar et pot ajudar.

Quins problemes atenem i a qui ens dirigim?

Ens dirigim a la família i als seus membres de qualsevol edat, sexe o raça: infància, joventut, dona, tercera edat.

Tractarem de resoldre els teus problemes o d'algun familiar com a dificultats de comunicació en la família, fracàs escolar, drogoaddicció, delinqüència infantil, dificultats d'integració de les famílies d'immigrants...