Skip to main content

El menjar familiar

Espai de comunicació

El Menjar Familiar és un programa d'Acció Familiar Barcelona que ofereix coneixements bàsics sobre una nutrició correcta, al mateix temps que destaca l'eficàcia d'obrir nous canals de comunicació amb els fills.

Els hàbits que es creen dia a dia són essencials per al foment de comportaments saludables en la infància i adolescència i influeixen al llarg dels anys.

Per això, els estils educatius que s'adoptin poden i han de constituir processos d'aprenentatge a través dels quals, els pares i mares orientin i millorin les conductes dels seus fills.

Objectius

  • Destacar la transcendència de menjar en família.
  • Donar a conèixer la importància dels estils educatius familiars en l'adquisició d'hàbits sans.
  • Informar sobre els factors de risc i de protecció associats als trastorns de l'alimentació.
  • Facilitar, mitjançant propostes pràctiques, el desenvolupament d'un menjar sa.
  • Oferir noves fórmules que contribueixin a optimitzar la comunicació familiar.

Metodologia

El sistema triat per Acció Familiar Barcelona és actiu i participatiu (teoricopràctic).

Integra exposicions per part del formador i intervencions dels assistents, com a activitats que els mateixos han de realitzar.