• Club de premsa

    Des de l'inici, ha funcionat una activitat amb persones interessades en temes d'actualitat.
    Comparteixen idees i una vegada redactades en format carta s'envien als mitjans de comunicació.

Podeu contactar-nos per